Instytut Innowatyki, działający od kwietnia 2014 roku, jest Fundacją powołaną w celu,

Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia:

Gospodarczego

Oświaty

Nauki

Kultury

„Instytut Innowatyki jest liderem w propagowaniu wykorzystania nowoczesnych metod organizacyjnych oraz technologii w ogólnie pojętym życiu gospodarczym i społecznym”

Bartłomiej Kowalski

Menadżer

Nasz Fundacja napędza tworzenie i rozwój firm, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, sieci i klastrów jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

Inicjujemy wspieranie i prowadzenia pomocy społecznej oraz edukacyjno-kulturalnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Instytut działa z całą stanowczością aby przeciwdziałać procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych.

Działamy na rzecz organizacji.

których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zajmujemy się tworzeniem

i rozwojem firm,stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, sieci i klastrów jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.

Propagujemy wykorzystanie nowoczesnych metod organizacyjnych oraz technologii w ogólnie pojętym życiu gospodarczym i społecznym, aby:

  • Rozwijać przedsiębiorczość
  • Podejmować i umacnianiać inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturowe.

„Innowatyka to nowy standard w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W dzisiejszych czasach bowiem wyścig polega na generowaniu rozwiązań. Reguła Czerwonej królowej mówi, iż musisz biec tak szybko jak potrafisz, by nie stać w miejscu. Steve Jobs zwykł mawiać, iż „Prawdziwi artyści dostarczają na rynek”. Innowacja jest bowiem kompletna, gdy jej wydźwięk widoczny jest w wynikach finansowych. Owa premia innowacyjna to wyższa wartość rynkowa niż ta wynikająca z zysków.”

dr. Michał Jasieński

Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarzadzania w Wyższej Szkole Biznesu - National - Louis University.

INSTYTUT INNOWATYKI Fundacja

ul. Zwycięstwa 1 / I p

44-100 Gliwice

Tel. 889 333 999

KRS: 0000508072

REGON: 24354574800000